Dane ze sprawozdania


Dane finansowe za 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2020 r.

Aktywa trwałe 52 603 1030,31
Aktywa obrotowe 4 696 775,83
Rezerwy na zobowiązania 3 198 438,18
Zobowiązania długoterminowe 2 420 820,65
Zobowiazania krótkoterminowe 6 688 799,56
Rozliczenia międzyokresowe 4 167 264,28
Zysk netto 556 870,03

 

Dane finansowe za 2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2019 r.

Aktywa trwałe 53 965 039,17
Aktywa obrotowe 3 958 621,90
Rezerwy na zobowiązania 2 978 810,56
Zobowiązania długoterminowe 4 328 881,04
Zobowiązania krótkoterminowe 6 035 922,98
Rozliczenia międzyokresowe 4 312 333,05
Zysk netto 937 935,52

 

Dane finansowe za 2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2018 r.
Aktywa trwałe 56 393 961,92
Aktywa obrotowe 3 538 015,91
Rezerwy na zobowiązania 2 721 878,40
Zobowiązania długoterminowe 7 116 859,25
Zobowiązania krótkoterminowe 9 388 771,18
Rozliczenia międzyokresowe 1 374 691,08
Zysk netto 251 558,33

 

Dane finansowe za 2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2018 r.
Aktywa trwałe 56 393 961,92
Aktywa obrotowe 3 538 015,91
Rezerwy na zobowiązania 2 721 878,40
Zobowiązania długoterminowe 7 116 859,25
Zobowiązania krótkoterminowe 9 388 771,18
Rozliczenia międzyokresowe 1 374 691,08
Zysk netto 251 558,33

 

Dane finansowe za 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2017 r.
Aktywa trwałe 60 192 083,20
Aktywa obrotowe 3 080 474,23
Rezerwy na zobowiązania 2 692 038,69
Zobowiązania długoterminowe 12 225 948,99
Zobowiązania krótkoterminowe   7 869 191, 37
Rozliczenia międzyokresowe 1 407 158,79
Zysk netto 926 061,60

 

Dane finansowe za 2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2016 r.
Aktywa trwałe 63 177 094,34
Aktywa obrotowe 3 119 817,69
Rezerwy na zobowiązania 2 515 528,22
Zobowiązania długoterminowe 16 692 968,44
Zobowiązania krótkoterminowe 8 242 509,05
Rozliczenia międzyokresowe 693 748,33
Zysk netto 389 839,77

 

Informacja wytworzona przez:
Barbara Gonska
email: barbara.gonska@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  16‑05‑2017 11:59:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  16‑05‑2017 11:59:26
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2021 11:51:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie