2016


Koszty rodzajowe za 2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2016 r. 

Lp.  Wyszczególnienie Kwota  
1.  Amortyzacja 5 585 631,78
2. Zużycie materiałów  2 366 387,49
3. Zużycie energii 1 712 467,95
4. Usługi obce 3 156 651,05
4.1. Czynsz dzierżawny  1 779 269,67
4.2. Pozostale uslugi  1 377 381,38
5. Wynagrodzenia  6 636 453,47
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 896 779,96
7.  Podatki i opłaty : 4 557 207,94
7.1. Podatek od nieruchomości 3 740 889,00
7.2. Opłaty za korzystanie ze środowiska 437 502,13
7.3. PEFRON 151 694,00
7.4. Opłaty za umieszczenie informacji wod-kan  w pasie drogowym 137 112,26
7.5. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 54 596,16
7.6. Pozostałe podatki i opłaty 35 414,39
8. Pozostałe koszty rodzajowe 368 531,55
  Razem   26 280 111,19
Informacja wytworzona przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  25‑05‑2018 10:21:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  25‑05‑2018 10:21:04
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2018 10:24:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie