2017


Koszty rodzajowe za 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2017 r. 

Lp.  Wyszczególnienie Kwota  
1.  Amortyzacja 6 354 606,58
2. Zużycie materiałów  2 191 835,15
3. Zużycie energii 1 834 435,62
4. Usługi obce 3 336 228,15
4.1. Czynsz dzierżawny  1 715 128,27
4.2. Pozostale uslugi  1 621 099,88
5. Wynagrodzenia  7 119 301,84
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 602 216,83
7.  Podatki i opłaty  4 557 381,19 
7.1. Podatek od nieruchomości

3 773 333,00

7.2. Opłaty za korzystanie ze środowiska

414 562,03

7.3. PEFRON 142 904,00
7.4. Opłaty za umieszczenie informacji wod-kan  w pasie drogowym 136 186,57
7.5. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 54 596,16
7.6. Pozostałe podatki i opłaty 35 799,43
8. Pozostałe koszty rodzajowe 367 157,89
  Razem   27 363 163,25
Informacja wytworzona przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  25‑05‑2018 10:23:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  25‑05‑2018 10:23:21
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2018 10:25:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie