2022


Koszty rodzajowe za 2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2022 r. 

Lp.  Wyszczególnienie Kwota  
1.  Amortyzacja 5 052 070,29
2. Zużycie materiałów  2 791 383,98
3. Zużycie energii 4 024 373,07
4. Usługi obce 5 161 793,41
4.1. Czynsz dzierżawny  1 684 489,18
4.2. Pozostale uslugi  3 477 304,23
5. Wynagrodzenia  10 274 040,77
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 989 262,43
7.  Podatki i opłaty  4 985 327,70
7.1. Podatek od nieruchomości 4 003 580,00
7.2. Opłaty za korzystanie ze środowiska 444 907,00
7.3. PEFRON 225 495,00
7.4. Opłaty za umieszczenie informacji wod-kan  w pasie drogowym 223 851,38
7.5. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 54 653,07
7.6. Pozostałe podatki i opłaty 32 841,25
8. Pozostałe koszty rodzajowe 359 917,31
  Razem   35 638 168,96
Informacja wytworzona przez:
Barbara Gonska-Piętak , w dniu:  07‑07‑2023 09:18:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Barbara Gonska-Piętak
email: barbara.gonska@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  07‑07‑2023 09:18:03
Data ostatniej aktualizacji:
07‑07‑2023 09:30:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie