2019


Koszty rodzajowe za 2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2019 r. 

Lp.  Wyszczególnienie Kwota  
1.  Amortyzacja 6 057 183,67
2. Zużycie materiałów  2 410 850,17
3. Zużycie energii 2 127 188,09
4. Usługi obce 4 241 858,67
4.1. Czynsz dzierżawny  1 732 714,23
4.2. Pozostale uslugi  2 509 144,44
5. Wynagrodzenia  8 232 529,95
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 306 896,17
7.  Podatki i opłaty  4 711 028,99
7.1. Podatek od nieruchomości 3 870 278,00
7.2. Opłaty za korzystanie ze środowiska 428 936,55
7.3. PEFRON 168 834,00
7.4. Opłaty za umieszczenie informacji wod-kan  w pasie drogowym 129 467,91
7.5. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 54 638,73
7.6. Pozostałe podatki i opłaty 58 873,80
8. Pozostałe koszty rodzajowe 399 011,54
  Razem   30 486 547,25
Informacja wytworzona przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  09‑06‑2020 14:02:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  09‑06‑2020 14:02:07
Data ostatniej aktualizacji:
09‑06‑2020 14:12:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie