2018


Koszty rodzajowe za 2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. 

Lp.  Wyszczególnienie Kwota  
1.  Amortyzacja 6 834 335,55
2. Zużycie materiałów  2 045 108,61
3. Zużycie energii 1 923 451,65
4. Usługi obce 4 080 211,79
4.1. Czynsz dzierżawny  1 714 956,87
4.2. Pozostale uslugi  2 365 254,92
5. Wynagrodzenia  7 580 358,83
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 973 493,10
7.  Podatki i opłaty  4 675 393,69
7.1. Podatek od nieruchomości 3 810 343,00
7.2. Opłaty za korzystanie ze środowiska 474 117,00
7.3. PEFRON 146 765,00
7.4. Opłaty za umieszczenie informacji wod-kan  w pasie drogowym 140 908,29
7.5. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 54 642,54
7.6. Pozostałe podatki i opłaty 48 617,86
8. Pozostałe koszty rodzajowe 384 624,47
  Razem   29 496 977,69
Informacja wytworzona przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  23‑08‑2019 10:59:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  23‑08‑2019 10:59:18
Data ostatniej aktualizacji:
23‑08‑2019 11:12:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie