2021


Koszty rodzajowe za 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2021 r. 

Lp.  Wyszczególnienie Kwota  
1.  Amortyzacja 5 697 126,92
2. Zużycie materiałów  2 319 116,98
3. Zużycie energii 2 431 028,42
4. Usługi obce 4 600 513,22
4.1. Czynsz dzierżawny  1 748 171,87
4.2. Pozostale uslugi  2 852 341,35
5. Wynagrodzenia  9 190 617,14
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 938 284,95
7.  Podatki i opłaty  4 879 697,50
7.1. Podatek od nieruchomości 3 956 955,00
7.2. Opłaty za korzystanie ze środowiska 426 103,00
7.3. PEFRON 204 856,00
7.4. Opłaty za umieszczenie informacji wod-kan  w pasie drogowym 198 297,83
7.5. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 54 708,94
7.6. Pozostałe podatki i opłaty 38 776,73
8. Pozostałe koszty rodzajowe 328 061,49
  Razem   32 384 446,62
Informacja wytworzona przez:
Barbara Gonska-Piętak
email: barbara.gonska@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  27‑06‑2022 13:07:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Barbara Gonska-Piętak
email: barbara.gonska@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  27‑06‑2022 13:07:41
Data ostatniej aktualizacji:
07‑07‑2023 11:10:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie