2020


Koszty rodzajowe za 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2020 r. 

Lp.  Wyszczególnienie Kwota  
1.  Amortyzacja 5 850 431,53
2. Zużycie materiałów  2 222 818,46
3. Zużycie energii 2 429 540,14
4. Usługi obce 4 510 940,69
4.1. Czynsz dzierżawny  1 741 186,25
4.2. Pozostale uslugi  2 769 754,71
5. Wynagrodzenia  8 806 969,65
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 650 215,64
7.  Podatki i opłaty  4 854 970,89
7.1. Podatek od nieruchomości 3 965 816,00
7.2. Opłaty za korzystanie ze środowiska 449 692,00
7.3. PEFRON 191 800,00
7.4. Opłaty za umieszczenie informacji wod-kan  w pasie drogowym 155 666,27
7.5. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 54 763,27
7.6. Pozostałe podatki i opłaty 37 233,35
8. Pozostałe koszty rodzajowe 419 034,19
  Razem   31 744 921,46
Informacja wytworzona przez:
Barbara Gonska , w dniu:  16‑06‑2021 11:29:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Barbara Gonska-Piętak
email: barbara.gonska@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  16‑06‑2021 11:29:31
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2021 11:43:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie