Majątek spółki


Kapitał zakładowy 36 558 000,00
Majątek (stan na dzień 31.12.2023 r.)
Rzeczowe aktywa trwałe 52 717 509,00
Środki trwałe 51 949 460,43
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   2 533 669,73
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 42 520 450,94
urządzenia techniczne i maszyny   4 922 634,72
środki transportu   1 691 479,91
inne środki trwałe      281 225,13
Środki trwałe w budowie      768 048,57
Majątek (stan na dzień 31.12.2022 r.)
Rzeczowe aktywa trwałe 51 449 211,95
Środki trwałe 47 891 727,89
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   2 656 329,90
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 39 378 810,53
urządzenia techniczne i maszyny   3 692 033,94
środki transportu   2 014 034,08
inne środki trwałe      150 519,44
Środki trwałe w budowie   3 557 484,06
Majątek (stan na dzień 31.12.2021 r.)
Rzeczowe aktywa trwałe 48 477 376,63
Środki trwałe 46 535 866,07
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   2 778 990,07
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 39 085 168,58
urządzenia techniczne i maszyny   3 595 522,84
środki transportu      909 615,64
inne środki trwałe      166 568,94
Środki trwałe w budowie    1 941 510,56
Majątek (stan na dzień 31.12.2020 r.)
Rzeczowe aktywa trwałe

 51 522 493,63

Środki trwałe  50 510 453,64
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)    2 901 650,24
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  40 716 566,41
urządzenia techniczne i maszyny    5 709 253,56
środki transportu    1 020 657,90
inne środki trwałe       162 325,53
Środki trwałe w budowie    1 012 039,99
Majątek (stan na dzień 31.12.2019 r.)
Rzeczowe aktywa trwałe 53 008 265,70
Środki trwałe 52 203 308,33
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   3 024 310,41
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 39 905 532,64
urządzenia techniczne i maszyny   8 044 273,62
środki transportu   1 078 879,96
inne środki trwałe      150 311,70
Środki trwałe w budowie      803 957,37
Kapitał zakładowy 36 558 000,00
Majątek (stan na dzień 31.12.2018 r.)
Rzeczowe aktywa trwałe 55 378 233,12
Środki trwałe 53 765 028,80
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   3 146 970,58
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 38 462 919,90
urządzenia techniczne i maszyny 10 724 895,32
środki transportu   1 255 197,87
inne środki trwałe      175 045,13
Środki trwałe w budowie   1 613 204,32
Kapitał zakładowy 36 558 000,00 
Majątek (stan na dzień 31.12.2017 r.)
Rzeczowe aktywa trwałe 59 231 486,55
Środki trwałe 57 926 823,90
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   3 269 630,75
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 39 197 526,96
urządzenia techniczne i maszyny 13 960 925,66
środki transportu   1 446 592,35
inne środki trwałe        52 148,18
Środki trwałe w budowie   1 304 662,65
Kapitał zakładowy 36 216 000,00
Majątek (stan na dzień 31.12.2016 r.)
Rzeczowe aktywa trwałe 62 349 786,59
Środki trwałe 60 804 887,80
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   3 392 290,92
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 40 769 781,62
urządzenia techniczne i maszyny 16 416 662,54
środki transportu      148 094,42
inne środki trwałe        78 058,30
Środki trwałe w budowie   1 544 898,79

 

 

Informacja wytworzona przez:
Barbara Gonska-Piętak , w dniu:  23‑08‑2016 14:13:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Pośpiech
email: ewa.pospiech@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  23‑08‑2016 14:13:22
Data ostatniej aktualizacji:
21‑05‑2024 09:48:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie