Klienci e-BOK


Klauzula informacyjna
w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w Raciborzu  dla klientów e-BOK

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Raciborskie Sp. o.o. z siedzibą w Raciborzu 47-400, ul.  1 Maja 8
 2. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z  którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu: dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • w celu świadczenia na rzecz Państwa obsługi za pośrednictwem konta e-BOK, art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
  • w celu wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. b. RODO
  • wykonania przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o  zadania realizowane w interesie publicznym art. 6  Ust. 1 lit. c RODO
  • art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – dla celów dochodzenia roszczeń prawnie uzasadniony interes Administratora,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,
  • upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usługi a w przypadku zawarcia umowy przez cały okres trwania umowy.
  Po tym okresie dane będą przetwarzane przez okres  6 lat. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony   przed roszczeniami przez Administratora.
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 8. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek założenia konta e-BOK. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwi nam założenie Państwu konta e-BOK.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  01‑10‑2019 10:50:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  01‑10‑2019 10:50:19
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2020 11:53:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie