Formularz kontaktowy


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400) ul. 1-go Maja 8.
 2. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  08‑01‑2019 10:37:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  08‑01‑2019 10:37:25
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2020 11:35:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie