Kontrole


2020 r.
Podmiot kontrolujący: Okręgowy Urząd Miar w Katowicach. 
Przedmiot kontroli: Przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar, spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe i warunków właściwego stosowania tych przyrządów.
Termin kontroli: 21.01.2020 r. - 21.01.2020 r.
2019 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Ocena laboratorium przed zatwierdzeniem systemu jakości prowadzonych badań wody.
Termin kontroli: 22.11.2019 r. - 22.11.2019 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Termin kontroli: 23.10.2019 r. - 23.10.2019 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Kontrola ujęć i urządzeń wodociągowych
Termin kontroli: 04.10.2019 r. - 10.10.2019 r.
Podmiot kontrolujący: WFOŚiGW w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola zadań dofinansowanych na podstawie umowy
Termin kontroli: 02.07.2019 r. - 03.07.2019 r.
Podmiot kontrolujący: PGW Wody Polskie
Przedmiot kontroli: Kontrola wielkości oraz celu poboru wód przez zakład
Termin kontroli: 03.06.2019 - 04.06.2019 r.
Podmiot kontrolujący: Starosta Raciborski
Przedmiot kontroli: Kontrola dokumentów pojazdów, związanych z przewozem na potrzeby własne, zgłoszonych w Wydziale Transportu i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu
Termin kontroli: 25.04.2019 r.
2018 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Kontrola stanu sanitarno-technicznego ujęć, stacji uzdatniania wody i przepompowni
Termin kontroli: 10.12.2018 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Kontrola przed zatwierdzeniem systemu jakości badań wody
Termin kontroli: 9.11.2018 r.
Podmiot kontrolujący: Prezydent Miasta Racibórz
Przedmiot kontroli: Kontrola realizacji wytycznych Prezydenta Miasta za lata 2016-2017
Termin kontroli: 16.05.2018 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Kompleksowa kontrola w zakresie higieny pracy
Termin kontroli: 21.03.2018 r.
2017 r.
Podmiot kontrolujący: Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Prawidłowość przestrzegania postanowień umowy nr 2/REZ/2017 z 5 października 2017 r. o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Termin kontroli: 19.12.2017 r. - 19.12.2017 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Ocena laboratorium przed zatwierdzeniem jakości prowadzonych badań wody
Termin kontroli: 16.11.2017 r. - 16.11.2017 r.

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach
Przedmiot kontroli: Prawna ochrona pracy, w tym bhp; przepisy dot. legalności zatrudnienia; spełniania przez wyroby wymagań lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia
Termin kontroli: 6.09.2017 r. - 26.09.2017 r.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego urządzeń wodociągowych
Termin kontroli: 15.09.2017 r. - 15.09.2017 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich
Przedmiot kontroli: Kontrola bezpośrednia w zakresie użytkowania urządzeń radiowych pod kątem zgodności z warunkami technicznymi i formalnymi pozwolenia radiowego
Termin kontroli: 06.07.2017 r. - 06.07.2017 r.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Kompleksowa kontrola w zakresie higieny pracy
Termin kontroli: 22.06.2017 r. - 22.06.2017 r.
Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW na podstawie umowy umorzenia
Termin kontroli: 19.06.2017 r. - 20.06.2017 r.

Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Przedmiot kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Termin kontroli: 12.05.2017 r. – 30.05.2017 r.

Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Przedmiot kontroli: Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska i decyzji w zakresie ochrony środowiska.
Termin kontroli: 20.04.2017 r. - 24.04.2017 r.
 
2016 r.
Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Przedmiot kontroli: Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
Termin kontroli: 14.03.2016 r. - 31.03.2016 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Przedmiot kontroli: Kontrola bezpieczeństwa sanitarnego wody
Termin kontroli: 20.06.2016 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Przedmiot kontroli: Kontrola stanu sanitarnego ujęć i urządzeń wodociągowych
Termin kontroli: 03.11.2016 r. – 28.11.2016 r.

 

Informacja wytworzona przez:
Joanna Jaszczyszyn , w dniu:  31‑01‑2017 10:46:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Czesław Liebert
email: czeslaw.liebert@zwik-rac.com.pl
, w dniu:  31‑01‑2017 10:46:15
Data ostatniej aktualizacji:
24‑03‑2020 10:43:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie